Stichting Vrienden van de koers verdeelt de fondsen alsvolgt

1-Steun aan organisaties van wedstrijden: ondersteunen wielercomités, stimuleren toerclubs en derden om (jeugd)wedstrijden te organiseren.

2-Steun aan verenigingen: werving jeugdleden- beschikbaar stellen fietsen en materiaal. Op aanvraag, in overleg.

3- Steun aan instellingen die de wielercultuur waarborgen, zoals bijvoorbeeld wielermusea. In overleg.

4- Exploitatie -en promotiekosten.

Onder voorbehoud beschikbare middelen, zie voorwaarden