Aanvraagvoorwaarden verenigingen en toerclubs

 1. De wielervereniging of toerclub moet in Nederland gevestigd zijn.
 2. De wielervereniging moet ingeschreven zijn als lid bij de KNWU. De toerclub moet ingeschreven zijn bij de kamer van Koophandel.
 3. De aanvraag moet betrekking hebben op het stimuleren van wielrennen bij jongeren onder de 23 jaar.
 4. De aanvrager doet de aanvraag na overleg met, en in opdracht van het bestuur van de vereniging.
 5. Initiatieven om sportieve jongeren van 10-16 jaar te werven voor de actieve wielersport, krijgen voorrang.
 6. De aanvrager omschrijft in het kort het plan en vermeldt tevens de termijn waarbinnen het plan zal zijn voltooid.
 7. Aanvragen dienen uiterlijk 6 weken vóór de activiteit bij SVVDK ingediend te zijn.
 8. SVVDK ondersteunt projecten die een start en einddatum hebben; het kan ook een ééndaags evenement betreffen.
 9. De aanvraag betreft uitsluitend de ondersteuning in variabele kosten.
 10. Aanvrager zal facturen die betrekking hebben op de ondersteuning binnen 1 maand na afloop van de activiteit mailen naar SVVDK.

Aanvraagvoorwaarden wedstrijdorganisatoren.

 1. De wedstrijd dient georganiseerd te worden in Nederland.
 2. De aanvrager doet de aanvraag na overleg met en in opdracht van het bestuur van de wielerwedstrijd.
 3. De aanvraag betreft de ondersteuning in variabele kosten.
 4. SVVDK draagt niet bij aan prijzen-en of premiegeld
 5. SVVDK stimuleert aanvragen m.b.t. wedstrijden voor jongeren van 10-16 jaar extra.
 6. Aanvragen dienen uiterlijk 6 weken vóór de activiteit bij SVVDK ingediend te zijn.
 7. Aanvrager zal facturen die betrekking hebben op de activiteit binnen 1 maand na afloop van de wedstrijd mailen naar SVVDK.

Ondersteuning moet bestemd zijn ter dekking van organisatiekosten. Bedragen zijn indicatief en per dag, ongeacht het aantal categorieën.

 1. Jeugdcategorieen: bestaande organisaties: €300,-. Initiatiefnemers nieuwe wedstrijd: € 450,-
 2. Nieuwelingen-junioren-beloften: € 250,-. Initiatiefnemers nieuwe wedstrijd: € 400,-
 3. Elitewedstrijd, criterium: € 250,-

Goed om te weten:

 1. SVVDK moet rekening houden met het totale budget bij het verdelen van de aanvragen.
 2. SVVDK streeft naar een landelijke spreiding van aanvragen, maar ook rekening houdend met de herkomst van de donaties.  
 3. SVVDK heeft het recht om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. SVVDK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ontstaan bij een door SVVDK ondersteunde activiteit.