Verantwoording

SVVDK zal vanaf februari 2021 de eerste aanvragen in behandeling nemen en toekennen.

We hechten veel waarde aan transparantie. We zullen op deze pagina iedere maand een overzicht publiceren van onze inkomsten en uitgaven.